ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ

ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ – ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಯ ಅವಾಂತರ, ಜನ ಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿವ ಮಳೆ. ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಕ್ಕೆಟ್ಟು ಚರಂಡಿಯ...

Read more

ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ – ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು

  ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ವ್ರತ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರ ಚಿಂತನ ಕ್ರಮ : ಉಮಾ ವೈ ವಾಕ್ ಸಮುದ್ದಿಷ್ಟಾ ಮನೋ ರುದ್ರ ಉದಾಹೃತ: | ತದೇತನ್ಮಿಥುನಂ...

Read more

ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ…

🧘🏻‍♂️ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ-21-06-2022 🧘🏻‍♂️ಮಾನವನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಮೂರರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ನಮಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ...

Read more

ಈ ಮನೋಹರ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ : ಸುಪ್ರಭಾತ ಗೀತೆ

-ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕರುಣೆ। ಆಚರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ಸ್ಮರಣೆ। ಪ್ರತಿಫಲಿಸಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಆಚರಣೆ। ಹಿಗ್ಗಲಿ ಕುಗ್ಗಲಿ ಸದಾ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ॥ -...

Read more
Page 1 of 2 1 2